Dokumenti

Pamatojoties uz Kuldīgas novada pašvaldības PII”Bitīte” vadītājas Rīkojumu Nr.1-21/26, no 06.12.2017. iestādē darbojas pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisija šādā sastāvā:
1. Līga Megne- vadītāja
2. Aija Zepa – vadītāja vietniece mācību darbā
3. Nansija Auza- pirmsskolas skolotāja,darbinieku uzticības persona.

Kuldīgas novada pašvaldības PII “Bitīte” pašnovērtējuma ziņojums. Skatīt šeit.

Noteikumi par durvju slēgšanu (PDF)Skatīt šeit.

Kuldīgas novada pašvaldības PII “Bitīte”  iekšējās kartības noteikumi. Skatīt šeit.

 

  • ©Kuldīgas PII „Bitīte” - attīstības centrs