Dokumenti

Pamatojoties uz Kuldīgas novada pašvaldības PII”Bitīte” vadītājas Rīkojumu Nr.1-21/26, no 06.12.2017. iestādē darbojas pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisija šādā sastāvā:
1. Līga Megne- vadītāja
2. Aija Zepa – vadītāja vietniece mācību darbā
3. Nansija Auza- pirmsskolas skolotāja,darbinieku uzticības persona.

Kuldīgas novada pašvaldības PII “Bitīte” pašnovērtējuma ziņojums. Skatīt šeit.

Noteikumi par durvju slēgšanu (PDF)

Kuldīgas novada pašvaldības PII “Bitīte”  ieksejās kartības noteikumi. Skatīt šeit.

Kuldīgas novada pašvaldības PII “Bitīte” – attīstības centra 2017.gada darbība. Skatīt šeit.

  • ©Kuldīgas PII „Bitīte” - attīstības centrs