Vecākiem

Informācija par ārdurvju slēgšanu

  • Iestādē visas ārdurvis ir slēgtas un durvīs ir ierīkotas kodu atslēgas.
  • Vecāki un darbinieki ir informēti par durvju kodiem.
  • Vecāku un darbinieku pienākums, izejot no iestādes ir cieši aizvērt durvis un pārliecināties, vai ir nostrādājusi kodu atslēga.
  • Vecāku un darbinieku pienākums ir neizpaust trešajām personām durvju kodus.
  • Personām, kurām nav zināmi durvju kodi ir iespēja nospiest zvana pogu.
  • Ja iestādē nostrādājis durvju zvans, tad iestādes darbinieks dodas ielaist personu iestādē, noskaidro ierašanās iemeslu un pavada līdz attiecīgajam kabinetam.