Mērķi un uzdevumi

Kuldīgas novada pašvaldības PII ”Bitīte” metodiskā darba prioritāte 2019./ 2020. mācību gadā ir :
” Mācību un audzināšanas darba plānošana, atbilstoši jaunajai kompetenču pieejai ”