Iekšējās kārtības noteikumi

KULDĪGAS PII “BITĪTE” IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI VECĀKIEM

Izdoti saskaņā ar MK noteikumiem Nr.890 ’’Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem un izglītības iestādēm’’ un MK noteikumiem NR.1338 ‘’Kārtība kāda nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos’’.

 • 1. Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestāde „ Bitīte ’’ atrodas Kuldīgā Parka ielā 22, t.63320467 .
 • 2. PII „ Bitīte” darba laiks darba dienās ir no 7.00 – 19.00, pirmssvētku dienās līdz 18.00
 • 3. Vecāku pienākums ir rītos ievest bērnu grupas telpā un nodot personīgi skolotājai ne vēlāk kā līdz 8.15.
 • 4. Bērnus aizliegts vienus palaist uz grupiņu.
 • 5. Vakaros bērni jāizņem līdz 19.00, pienākot pie skolotājas (aizliegts pasaukt bērnu pa gabalu )
 • 6. Ja bērnu izņem skolotājai nepazīstamas personas, vecāku pienākums par to savlaicīgi brīdināt pedagogus personīgi, iesniedzot rakstisku iesniegumu, kurā norādīts, kuras personas drīkst izņemt bērnu – pretējā gadījumā bērns netiks izsniegts.
 • 7. Bērnus aizliegts izņemt personām, kuras jaunākas par 14 gadiem.
 • 8. Aizliegts izsniegt bērnus iereibušiem vecākiem un citām personām.
 • 9. Aizliegts vest bērnus ar infekciju slimību pazīmēm: (caureja,vemšana, ādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta virs 37,5* C ķermeņa temperatūra, pedikuloze, kašķis vai aizdomas par to, acs apsārtums, infekciozas izcelsmes izsitumi, izdalījumi no acs un plakstiņu tūska)
 • 10. Ja bērns nav saņēmis pakalpojumus šo noteikumu 9.punktā minētos gadījumos, ja bērns ir slimojis ar normatīvajos aktos par infekciju slimību reģistrāciju norādīto infekcijas slimību, ģimenes ārsts izsniedz izziņu pakalpojuma sniedzējam par bērna veselības stāvokli un rekomendāscijām turpmākai bērna aprūpei. ( Bez ārsta zīmes bērns netiks pieņemts).
 • 11. Gadījumos, kad vecāki uz savu atbildību atstāj bērnu mājās un pakalpojuma sniedzējam nav pamatotu aizdomu, ka bērns slimojis ar infekcijas slimību, ģimenes ārsta izziņa nav nepieciešama.
 • Vecākiem ir pienākums savlaicīgi paziņot par bērna kavējumiem:

* lai atteiktu ēdināšanu nākamajai dienai, par to jāpaziņo līdz iepriekšējās dienas plkst. 14.00.
* par to, ka bērns atsāks apmeklēt PII, vecākiem jāpaziņo dienu iepriekš līdz 14.00, pretējā gadījumā bērns grupā netiks pieņemts.

 • 12. Par attaisnotu kavējumu tiek uzskatītas dienas, kurās PII netiek apmeklēta:

– bērna slimības dēļ un šo faktu apliecina ārsta izdots dokuments,
– vecāku atvaļinājuma laikā vai vecāku bērnu kopšanas atvaļinājuma laikā, iesniedzot iesniegumu.

 • 13. Vecāku pienākums ir nodrošināt savu bērnu ar mācībām nepieciešamiem līdzekļiem un higiēnas precēm.
 • 14. Vecākiem savi bērni jānodrošina ar sezonai un laika apstākļiem atbilstošu apģērbu un apaviem. Rudenī un ziemā jābūt 2 pāriem cimdu, zeķu un bikšu, vasarā cepurītei, lakatiņam.
 • 15. Vecāku pienākums ir atvest bērnus tīrus, bērnu matiem jābūt sakārtotiem tā, lai nekristu acīs, nagiem tīriem, īsi apgrieztiem. Katru dienu jābūt līdzi kabatas lakatiņam un ķemmei.
 • 16. Grupas telpās bērnus jānodrošina ar maiņas apģērbu un maiņas apaviem, kuri neatstāj svītras uz grīdas, sporta nodarbībās ar sporta tērpiem un apaviem, sportošanai gan zālē gan laukā.
 • 17. Drošības apsvērumu dēļ, bērniem aizliegts valkāt ‘’ iešļūcenes’’.
 • 18. Aizliegts ienest vardarbību rosinošas rotaļlietas ( pistoles, šautenes u.tml.).
 • 19. Aizliegts bērniem dot līdzi naudu.
 • 20. PII pedagogi nav atbildīgi par no mājām līdzi atnestām rotaļlietām, naudu, rotaslietām, mobilajiem telefoniem un citām mantām.
 • 21. Lai izvairītos no vienādu apavu vai apģērba (veļa, pidžama, sporta tērps, zeķubikses) samainīšanas, tiem jābūt marķētiem ar bērna iniciāļiem.
 • 22. Lai nodrošinātu bērnu drošību un veselību, aizliegts:

* PII ‘’Bitīte ‘’ teritorijā ievest suņus un citus mājdzīvniekus.
* PII ‘’Bitīte” teritorijā pārvietoties ar transportu (tai skaitā ar velosipēdiem, skrituļdēļiem, skrituļslidām, skrejriteņiem ).
* bērniem dot līdzi ķīmiskas vielas ( smaržas, nagu lakas, lūpu krāsas u.c. kosmētiku).
* bērniem līdzi dot medikamentus.

 • 23. PII ”Bitīte”  aizliegts ienest un lietot pašceptas kūkas un konditorijas izstrādājumus, konfektes, kā arī ēdienus un dzērienus, kuriem pievienotas pārtikas piedevas un krāsvielas.
 • 24. Vecāku pienākums ir ievērot ētikas normas saskarsmē ar pedagogiem un pārējiem PII „ Bitīte’’ darbiniekiem un apmeklēt vecāku sapulces.
 • 25. Neskaidros jautājumus skaidrot pie iestādes vadītājas, mācību darba jautājumus – pie vadītājas vietnieces mācību darbā.