Metodiskie materiāli

 • Pirmsskolas skolotāja Nansija Auza vada nodarbību ar planšetdatoriem.skatīt šeit
 • *Metodiskais materiāls “Fonemātiskie vingrinājumi“, skatīt šeit.
 • *Metodiskais materiāls “Palīdzēsim bērnam attīstīt runu“, skatīt šeit. Materiālu sagatavoja logopēde Alda Lausa. Metodiski ietekumi pirmsskolas pirmsskolas skolotājiem un logopēdiem darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem no 3 – 7 gadiem runas attīstīšanai. Var izmantot arī bērnu vecāki.

 

 • *Metodiskais materiāls didaktiskā spēle “Pretstati“, skatīt šeit. Materiālu sagatavoja speciālais pedagogs Indra Brālīte. Materiālu var izmantot logopēdi un pirmsskolas skolotāji darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem no 3 – 7 gadiem, vārdu krājumu paplašināšanai un izpratnes veidošanai par pretējās nozīmes vārdiem.

 

 • *Metodiskais materiāls “Logoritmikā“, saktīt šeit. Materiālu sagatavoja lopgopēde Rasa Rasmane. Materiālu var izmantot logopēdi un pirmsskolas skolotāji pareizas skaņu izrunas attīstīšanai un skaņu atomatizēšanai zilbēs, darbā ar izglītojamiem no 3- 7 gadiem.

 

 • *Metodiskais materiāls “Akustiskās uzmanības attīstīšanai“, skatīt šeit. Materiālu sagatavoja logopēde Inta Laķe. Materiāls izmatojams darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem no 3 gadu vecuma. Uzmanības un akustiskās dzirdes attīstīšanai. To var izmantot logopēdi, pirmsskolas skolotāji un bērnu vecāki.

 

 • *Metodiskais materiāls “Attēls, burts, vārds” skatīt šeit. Materiālu sagatavoja logopēde Irēna Ose. Metodiskais mācību materiāls domāts darbam ar pirmsskolas vecuma bērniem no 3 – 7 gadiem. To var izmantot logopēdi, pirmsskolas skolotāji un bērnu vecāki.

 

 • *Metodiskais materiāls “Kas dzīvo mājiņā?” skatīt šeit. Materiālu sagatavoja logopēde Irēna Ose. Mācību materiāls domāts darbam ar pirmsskolas vecuma bērniem, no 4 – 7 gadu vecumam, skaņu pozīcijas noteikšanai vārdā.

 

 • *Metodiskais materiāls “Saklausi balsis” skatīt šeit. Materiālu sagatavoja logopēde Irēna Ose. Metodiskais mācību materiāls domāts darbam ar pirmsskolas vecuma bērniem, no 3 – 7 gadiem, dzirdes attīstīšanai. To var izmantot logopēdi un pirmsskolas skolotāji.

 

 • *Kuldīgas PII “Bitīte”-attīstības centra atveseļošanās pasākumu plāns. Materiālu sagatavoja Aija Zepa. Plāns domāts somatisko saslimstību bērnu atveseļošanai vecumā no 1 – 7 gadiem. Ieteikumus var izmantot pedagogi un vecāki. Skatīt Šeit.
 • Metodiskais materiāls “Krāsas un figūras”, sagatavojusi pirmsskolas skolotāja Inita Klauģe. Skatīt  šeit.
 • Metodiskais materiāls “Matemātika”, sagatavojusi pirmsskolas skolotāja Ilonija Zihmane. Skatīt šeit.
 • Metodiskais materiāls “Darba lapas spoguļzīmējumā”, sagatavojusi pirmsskolas skolotāja Iveta Svēte. Skatīt šeit.
 • Metodiskais materiāls ” Veselīgā, neveselīgā pārtika”, sagatavojusi pirmsskolas skolotāja Sarmīte Stepānova. Skatīt šeit.
 • Metodiskais materiāls “Atrodi savu pāri”, sagatavojusi pirmsskolas skolotāja Inga Špude. Skatīt šeit.
 • Metodiskais materiāls “Pavasara Lielā talka”, sagatavojusi pirmsskolas skolotāja Krista Ēķe. Skatīt šeit.
 • Metodiskais materiāls “Pasaules dzīvnieki”, sagatavojusi pirmsskolas skolotāja Aija Baumane. Skatīt šeit.
 • Metodiskais materiāls “Izzini mežu “, sagatavojusi pirmsskolas skolotāja U.Rautiņa. Skatīt šeit.
 • Metodiskais materiāls “Ūdens pasaule”, sagatavojusi pirmsskolas skolotāja I.Ādlere. Skatīt šeit.
 • Metodiskais materiāls “Gramatisko teikumu veidošana”, sagatavojusi pirmsskolas skolotāja A.Vilerte. Skatīt šeit.