Metodiskie materiāli

  • *Metodiskais materiāls “Fonemātiskie vingrinājumi“, skatīt šeit.
  • *Metodiskais materiāls “Palīdzēsim bērnam attīstīt runu“, skatīt šeit. Materiālu sagatavoja logopēde Alda Lausa. Metodiski ietekumi pirmsskolas pirmsskolas skolotājiem un logopēdiem darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem no 3 – 7 gadiem runas attīstīšanai. Var izmantot arī bērnu vecāki.

 

  • *Metodiskais materiāls didaktiskā spēle “Pretstati“, skatīt šeit. Materiālu sagatavoja speciālais pedagogs Indra Brālīte. Materiālu var izmantot logopēdi un pirmsskolas skolotāji darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem no 3 – 7 gadiem, vārdu krājumu paplašināšanai un izpratnes veidošanai par pretējās nozīmes vārdiem.

 

  • *Metodiskais materiāls “Logoritmikā“, saktīt šeit. Materiālu sagatavoja lopgopēde Rasa Rasmane. Materiālu var izmantot logopēdi un pirmsskolas skolotāji pareizas skaņu izrunas attīstīšanai un skaņu atomatizēšanai zilbēs, darbā ar izglītojamiem no 3- 7 gadiem.

 

  • *Metodiskais materiāls “Akustiskās uzmanības attīstīšanai“, skatīt šeit. Materiālu sagatavoja logopēde Inta Laķe. Materiāls izmatojams darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem no 3 gadu vecuma. Uzmanības un akustiskās dzirdes attīstīšanai. To var izmantot logopēdi, pirmsskolas skolotāji un bērnu vecāki.

 

  • *Metodiskais materiāls “Attēls, burts, vārds” skatīt šeit. Materiālu sagatavoja logopēde Irēna Ose. Metodiskais mācību materiāls domāts darbam ar pirmsskolas vecuma bērniem no 3 – 7 gadiem. To var izmantot logopēdi, pirmsskolas skolotāji un bērnu vecāki.

 

  • *Metodiskais materiāls “Kas dzīvo mājiņā?” skatīt šeit. Materiālu sagatavoja logopēde Irēna Ose. Mācību materiāls domāts darbam ar pirmsskolas vecuma bērniem, no 4 – 7 gadu vecumam, skaņu pozīcijas noteikšanai vārdā.

 

  • *Metodiskais materiāls “Saklausi balsis” skatīt šeit. Materiālu sagatavoja logopēde Irēna Ose. Metodiskais mācību materiāls domāts darbam ar pirmsskolas vecuma bērniem, no 3 – 7 gadiem, dzirdes attīstīšanai. To var izmantot logopēdi un pirmsskolas skolotāji.

 

  • *Kuldīgas PII “Bitīte”-attīstības centra atveseļošanās pasākumu plāns. Materiālu sagatavoja Aija Zepa. Plāns domāts somatisko saslimstību bērnu atveseļošanai vecumā no 1 – 7 gadiem. Ieteikumus var izmantot pedagogi un vecāki. Skatīt Šeit.
  • ©Kuldīgas PII „Bitīte” - attīstības centrs