Pasākumu plāns

2019. gads

Septembris

 • 2.septembris  Zinību diena
 • 6.septembris Tēvu diena
 • 9. septembrim Rudens ziedu izstāde grupās
 • 9.-13. septembrim Vecāku sapulces grupās
 • 10.septembris  Muzikālā izrāde “Vesels un priecīgs”
 • 10.  septembrim Pedagoģiskās padomes sēde
 • 17. septembris Sporta diena 5-6 gadīgiem bērniem
 • 30. septembris Miķeļdienas ražas svētki.

Oktobris

 • Visu mēnesi Makulatūras un lietoto bateriju vākšana
 • 2. oktobris Vecāku padomes sēde
 • 14-18. oktobrim Putras nedēļa

Novembris

 • Visu mēnesi Makulatūras un lietoto bateriju vākšana
 • 5.novembris Muzikālā izrāde “Pasaka par Latviju “
 • 11. novembris Mārtiņdienas tirgus
 • 15.novembris Latvijas dzimšanas diena
 • 15-18. novembris Latvijas tautisko cimdu izstāde “Dāvana Latvijai”
 • 16. novembris Latvijas dzimšanas dienas svinības un svecīšu aizdedzināšana
 • 22. novembris Leļļu teātris “Pūces piens”

Decembris

 • Visu mēnesi Makulatūras un lietoto bateriju vākšana
 • 3. decembris Leļļu teātris “Ziemas pasaciņa”
 • 18.decembris  Rūķu gājiens (sadarbība ar vecākiem)
 • 18.-20. decembrim Ziemassvētki kopā ar vecākiem
 • 22. decembrim Bērnu radošo darbu izstāde

2019. gads

Janvāris

 • Visu mēnesi Makulatūras un lietoto bateriju vākšana
 • 2. janvāris Pedagoģiskās padomes sēde
 • 15. janvāris Leļļu teātris 2 “Iedomīgā eglīte”
 • 28.-31. janvārim Veselības nedēļa un Sporta svētki
 • Foto diena

Februāris

 • Visu mēnesi Makulatūras un lietoto bateriju vākšana
 • 5.februāris Komponista Ērika Baloža izrāde
 • 20.februāris  Leļļu teātris “Mošķu dienas”
 • 25-28.februāris Teātra svētki

Marts

 

 • 10. marts Rieksta pasakas
 • 27.marts Vecāku padomes sēde

Aprīlis

 

 • 1. aprīlis Ačgārnību diena (Joku diena)
 • 15.aprīlis Leļļu teātris  “Mežā”
 • 18. aprīlis Lieldienu iešūpošana
 • 22.aprīlis Vecāku padomes sēde
 • 27.aprīlī Leļļu teātris

Maijs

 • 5.-7.maijam Māmiņas dienas
 • 29. maijs  Pedagoģiskās padomes sēde
 • 29.-31. maijam Izlaidumi

 • ©Kuldīgas PII „Bitīte” - attīstības centrs