Pasākumu plāns

2018. gads

Septembris

 • 3.septembris  Zinību diena
 • 3.-7. septembrim Rudens ziedu izstāde
 • 7.septembris  Tēvu diena
 • 10. – 15. septembrim Vecāku sapulces grupās
 • 12. septembris Sporta diena 5-6 gadīgiem bērniem
 • 26. septembris Cirks
 • 27. septembris Vecāku padomes sēde
 • 28. septembris Miķeļdienas ražas svētki.

Oktobris

 • VIsu mēnesi Makulatūras un lietoto bateriju vākšana
 • 10. oktobris Veselības diena izglītības darbiniekiem
 • 15. oktobrim Leļļu teātris “Latvija – manas mājas”
 • 15. – 20. oktobrim Putras nedēļa
 • 24. oktobris Metodiskā apvienība
 • 25. oktobris MA Kuldīgas PII “Bitīte” (Kompetenču pieeja)
 • 30. oktobris Leļļu teātris “Lācītis, kas nepazina ziemu”

Novembris

 • Visu mēnesi Makulatūras un lietoto bateriju vākšana
 • 9. novembris Mārtiņdienas tirgus
 • 14. novembris Leļļu teātris “Karlasons uz jumta”
 • 15.novembris Piedalīšanās Mākslas nama viktorīnā “Ko tu zini par Latviju?”
 • 16. novembris Latvijas tautisko cimdu izstāde “Dāvana Latvijai” akcija “Cimdotā Latvija”
 • 16. novembris Latvijas dzimšanas dienas svinības un svecīšu aizdedzināšana
 • 26. novembris Rīga leļļu teātris “Sapņu kuģis”

Decembris

 • Visu mēnesi Makulatūras un lietoto bateriju vākšana
 • 3. decembris Leļļu teātris “Pasaka par sniedziņu”
 • 17.-21. decembrim Ziemassvētki kopā ar vecākiem
 • 22.decembris Bērnu zīmējumu izstāde “Ziemassvētku brīnums”

2019. gads

Janvāris

 • Visu mēnesi Makulatūras un lietoto bateriju vākšana
 • 3. janvāris Pedagoģiskās padomes sēde
 • 7. janvāris Leļļu teātris “Draudzības skola”
 • 28.-31. janvārim Veselības nedēļa un Sporta svētki

Februāris

 • Visu mēnesi Makulatūras un lietoto bateriju vākšana
 • 18.februāris  Leļļu teātris “Šreks un ēzelītis”
 • 21.februāris Komponista Didža Rijnieka koncerts
 • 25.-28.februārim  Pasaku nedēļa

Marts

 

 • 15. marts Leļļu teātris “Sniegavīrs un vasara”
 • 21.marts Komponista D.Rijnieka koncerts “Manas mājas”
 • 27.marts Vecāku padomes sēde

Aprīlis

 

 • 1. aprīlis Ačgārnību diena
 • 18. aprīlis Lieldienu rotaļas un tradīcijas
 • 24.aprīlis Vecāku padomes sēde
 • 30.aprīlī Sporta diena

Maijs

 • 2.-3.maijam Māmiņas dienas
 • 27.-31. maijam Izlaidumi
 • 31. maijs  Pedagoģiskās padomes sēde

 • ©Kuldīgas PII „Bitīte” - attīstības centrs