Par mums

bd_btt_s
Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestāde ”Bitīte” – attīstības centrs atrodās Parka iela 22, Kuldīgā.

Par mums

Kuldīgas novada pašvaldības PII ‘’Bitīte’’ atvērta 1988. gada 16. janvārī, kā 12. grupu bērnudārzs (toreiz PII ‘’Taurenītis’’ ), kurā darbojas 2 logopēdiskās grupas.

2003. gadā iestāde sadalījās divās pirmsskolas izglītības iestādēs:

 • Kuldīgas pilsētas speciālā PII ‘’Bitīte ‘’ (6 grupas);
 • Kuldīgas pilsētas PII ‘’Taurenītis’’ (6 grupas).

2011. gada 1. septembrī abas iestādes apvienojas, izveidojot Kuldīgas PII ‘’Bitīte’’, kurā darbojās 7 grupas bērniem ar valodas attīstības traucējumiem, 4 grupas bērniem ar somatiskām saslimšanām un 1 grupa bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem.

2012. gada 1. septembrī iestādei tiek piešķirts attīstības centra statuss, iestāde tiek nosaukta par Kuldīgas PII ”Bitīte’’ – attīstības centru un sniedz konsultācijas visiem novada bērniem ar attīstības traucējumiem un viņu vecākiem.

2018.gada 1.septembrī iestādi apmeklē 230 izglītojamie.

Mūsu iestādē strādā

 • 24 pirmsskolas skolotāji;
 • 3 logopēdi;
 • 1 speciālie skolotāji;
 • 1 mūzikas skolotājs;
 • 1 sporta skolotājs
 • 1 sociālais pedagogs
 • 21 tehniskie darbinieki;
 • medmāsa

 

Īstenojam IZM licencētas programmas:

 • Vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu, kods 0101 11 11;
 • Speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015611. (Uzņem audzēkņus ar Kuldīgas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu.)
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511.(Uzņem audzēkņus ar Kuldīgas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu.)

[/arrow]