Grupiņas

 

1.GRUPA

Pedagogi

Pirmsskolas izglītības skolotājas:

 • Ilze Razgale
 • Sarmīte Stepanova

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja:

 • Laila Ābola

Pirmsskolas izglītības sporta skolotāja:

 • Iveta Mellenberga

Skolotāja palīgs:

 • Sarmīte Linde

Dienas gaitas aktivitāšu secība

Bērnu sagaidīšana,sarunas, rotaļas, individuālais darbs 7.00 – 8.00
Kustību aktivitātes, rīta vingrošana, higiēnas procedūras 8.00 – 8.30
Brokastis 8.30 –9.00
Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tajā skaitā rotaļas un rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas 9.00 – 11.00
Pastaiga svaigā gaisā – rotaļas,darbs, vērojumi, kustību attīstība 11.00 – 12.30
Gatavošanās pusdienām. Pusdienas 12.30 – 12.40
Gatavošanās dienas atpūtai,higiēnas procedūras, bērnu atpūta 12.40 – 15.00
Pakāpeniska celšanās, rotaļas 15.00 – 15.30
Launags 15.30 – 16.00
Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības – tajā skaitā rotaļas laukumā, spēles, individuālais darbs, rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas; bērnu pakāpeniska došanās mājās. 16.00 – 19.00

2.GRUPA

Pedagogi

Pirmsskolas izglītības skolotājas:

 • Ilze Leismane
 • Inita Klauģe

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja:

 • Laila Ābola

Pirmsskolas izglītības sporta skolotāja:

 • Iveta Mellenberga

Skolotāja palīgs:

 • Aira Hartavica
 • Inese Čalkova

Dienas gaitas aktivitāšu secība

Bērnu sagaidīšana,sarunas, rotaļas, individuālais darbs 7.00-8.00
Kustību aktivitātes, rīta vingrošana, higiēnas procedūras 8.00-8.30
Brokastis 8.30-9.00
Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tajā skaitā rotaļas un rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas 9.00-11.00
Ģērbšanās,pastaiga svaigā gaisā – rotaļas, darbs, vērojumi, kustību attīstība 11.00-12.30
Gatavošanās pusdienām. Pusdienas 12.30-12.40
Gatvaošanās dienas atpūtai,higiēnas procedūras, bērnu atpūta 12.40-15.00
Pakāpeniska celšanās, rotaļas. 15.00-15.30
Launags 15.30-16.00
Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības – tajā skaitā rotaļas laukumā, spēles, individuālais darbs, rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas; bērnu pakāpeniska došanās mājās. 16.00-19.00

3.GRUPA

Pedagogi

Pirmsskolas izglītības skolotājas:

 • Inga Ādlere
 • Inga Upesleja

Skolotājs logopēde:

Rasa Rasmane

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja:

 • Laila Ābola

Pirmsskolas izglītības sporta skolotāja:

 • Iveta Mellenberga

Skolotāja palīgs:

 • Gunta Zirne

Dienas gaitas aktivitāšu secība

Bērnu sagaidīšana, sarunas,rotaļas, individuālais darbs 7.00 – 8.00
Kustību aktivitātes, rīta vingrošana, higiēnas procedūras 8.00 – 8.30
Brokastis 8.30 – 9.00
Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tajā skaitā rotaļas un rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas 9.00 – 11.00
Ģērbšanās, pastaiga svaigā gaisā – rotaļas, darbs, vērojumi, kustību attīstība 11.00-12.30
Gatavošanās pusdienām. Pusdienas 12.30-13.00
Gatavošanās dienas atpūtai, higiēnas procedūras,bērnu atpūta 13.00-15.00
Pakāpeniska celšanās.Rotaļas. 15.00-15.30
Launags 15.30-16.00
Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības – tajā skaitā rotaļas laukumā, spēles, individuālais darbs, rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas; bērnu pakāpeniska došanās mājās. 16.00-19.00

4.GRUPA

Pedagogi

Pirmsskolas izglītības skolotājas:

 • Aiga Zandere
 • Inga Špude

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja:

 • Laila Ābola

Pirmsskolas izglītības sporta skolotāja:

 • Iveta Mellenberga

Skolotāja palīgs:

 • Rolanda Reimane

Dienas gaitas aktivitāšu secība

Bērnu sagaidīšana, sarunas,rotaļas, individuālais darbs 7.00-8.00
Kustību aktivitātes, rīta vingrošana, higiēnas procedūras 8.00-8.30
Brokastis 8.30-9.00
Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tajā skaitā rotaļas un rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas 9.00-10.30
Ģērbšanās, pastaiga svaigā gaisā – rotaļas, darbs, vērojumi, kustību attīstība 10.30-11.30
Gatavošanās pusdienām. Pusdienas 11.30-12.00
Gatavošanās dienas atpūtai,Higiēnas procedūras, bērnu atpūta 12.00-15.00
Pakāpeniska celšanās, rotaļas. 15.00-15.30
Launags 15.30-16.00
Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības – tajā skaitā rotaļas laukumā, spēles, individuālais darbs, rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas; bērnu pakāpeniska došanās mājās. 16.00-19.00

5.GRUPA

Pedagogi

Pirmsskolas izglītības skolotājas:

 • Aija Baumane
 • Daina Krudze-Skrudze

Skolotājs logopēds:

 • Inguna Smutova

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja:

 • Laila Ābola

Pirmsskolas izglītības sporta skolotāja:

 • Iveta Mellenberga

Skolotāja palīgs:

 • Illona Limbaite
 • Anita Razgale

Dienas gaitas aktivitāšu secība

Bērnu sagaidīšana, rotaļas, individuālais darbs 7.00-8.00
Kustību aktivitātes, rīta vingrošana, higiēnas procedūras 8.00-8.30
Brokastis 8.30-9.00
Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tajā skaitā rotaļas un rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas 9.00-11.00
Pastaiga svaigā gaisā – rotaļas, darbs, vērojumi, kustību attīstība 11.00-12.30
Gatavošanās pusdienām. Pusdienas 12.30-13.00
Gatavošanās dienas atpūtai, bērnu atpūta 13.00-15.00
Pakāpeniska celšanās, higiēnas procedūras 15.00-15.30
Launags 15.30-16.00
Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības – tajā skaitā rotaļas laukumā, spēles, individuālais darbs, rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas; bērnu pakāpeniska došanās mājās. 16.00-19.00

6.GRUPA

Pedagogi

Pirmsskolas izglītības skolotājas:

 • Anita Sīle
 • Nansija Auza

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja:

 • Laila Ābola

Pirmsskolas izglītības sporta skolotāja:

 • Iveta Mellenberga

Skolotāja palīgs:

 • Sandra Štāle

Dienas gaitas aktivitāšu secība

Bērnu sagaidīšana, sarunas, rotaļas, individuālais darbs 7.00-8.00
Kustību aktivitātes, rīta vingrošana, higiēnas procedūras 8.00-8.30
Brokastis 8.30-9.00
Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tajā skaitā rotaļas un rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas 9.00-10.30
Ģērbšanās, pastaiga svaigā gaisā – rotaļas,darbs, vērojumi, kustību attīstība 10.30-11.30
Gatavošanās pusdienām. Pusdienas
11.30-12.00
Gatavošanās dienas atpūtai, higiēnas procedūras, bērnu atpūta 12.00-15.00
Pakāpeniska celšanās, rotaļas 15.00-15.30
Launags 15.30-16.00
Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības – tajā skaitā rotaļas laukumā, spēles, individuālais darbs, rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas; bērnu pakāpeniska došanās mājās. 16.00-19.00

7.GRUPA

Pedagogi

Pirmsskolas izglītības skolotājas:

 • Iveta Svēte
 • Liene Sorokina

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja:

 • Laila Ābola

Pirmsskolas izglītības sporta skolotāja:

 • Iveta Mellenberga

Skolotāja palīgs:

 • Laima Gūtmane

Dienas gaitas aktivitāšu secība

Bērnu sagaidīšana, sarunas, rotaļas, individuālais darbs 7.00-8.00
Kustību aktivitātes, rīta vingrošana, higiēnas procedūras 8.00-8.30
Brokastis 8.30-9.00
Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tajā skaitā rotaļas un rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas 9.00-10.00
Ģērbšanās, pastaiga svaigā gaisā – rotaļas,darbs, vērojumi, kustību attīstība 10.00-11.00
Gatavošanās pusdienām. Pusdienas 11.00-12.00
Gatavošanās dienas atpūtai, higiēnas procedūras, bērnu atpūta 12.00-15.00
Pakāpeniska celšanās, rotaļas 15.00-15.30
Launags 15.30-16.00
Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības – tajā skaitā rotaļas laukumā, spēles, individuālais darbs, rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas; bērnu pakāpeniska došanās mājās. 16.00-19.00

8.GRUPA

Pedagogi

Pirmsskolas izglītības skolotājas:

 • Līga Smidberga
 • Zane Zandere

Skolotājs logopēds:

 • Rasa Rasmane

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja:

 • Laila Ābola

Pirmsskolas izglītības sporta skolotāja:

 • Iveta Mellenberga

Skolotāja palīgs:

 • Aiga Jansone

Dienas gaitas aktivitāšu secība

Bērnu sagaidīšana, rotaļas, individuālais darbs 7.00-8.00
Kustību aktivitātes, rīta vingrošana, higiēnas procedūras 8.00-8.30
Brokastis 8.30-9.00
Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tajā skaitā rotaļas un rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas 9.00-11.00
Pastaiga svaigā gaisā – rotaļas, darbs, vērojumi, kustību attīstība 11.00-12.30
Gatavošanās pusdienām. Pusdienas 12.30-13.00
Gatavošanās dienas atpūtai, higiēnas procedūras, bērnu atpūta 13.00-15.00
Pakāpeniska celšanās, higiēnas procedūras 15.00-15.30
Launags 15.30-16.00
Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības – tajā skaitā rotaļas laukumā, spēles, individuālais darbs, rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas; bērnu pakāpeniska došanās mājās. 16.00-19.00

9.GRUPA

Pedagogi

Pirmsskolas izglītības skolotājas:

 • Ilze Emoliņa
 • Daina Tāfelberga

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja:

 • Laila Ābola

Pirmsskolas izglītības sporta skolotāja:

 • Iveta Mellenberga

Skolotāja palīgs:

 • Antra Ansfelde
 • Kristīne Cibuka

Dienas gaitas aktivitāšu secība

Bērnu sagaidīšana,sarunas, rotaļas, individuālais darbs 7.00-8.00
Kustību aktivitātes, rīta vingrošana, higiēnas procedūras 8.00-8.30
Brokastis 8.30-9.00
Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tajā skaitā rotaļas un rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas 9.00-10.00
Ģērbšanās, pastaiga svaigā gaisā – rotaļas,darbs, vērojumi, kustību attīstība 10.00-11.00
Gatavošanās pusdienām. Pusdienas 11.00-12.00
Gatavošanās dienas atpūtai, higiēnas procedūras, bērnu atpūta 12.00-15.00
Pakāpeniska celšanās, higiēnas procedūras 15.00-15.30
Launags 15.30-16.00
Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības – tajā skaitā rotaļas laukumā, spēles, individuālais darbs, rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas; bērnu pakāpeniska došanās mājās 16.00-19.00

10.GRUPA

Pedagogi

Pirmsskolas izglītības skolotājas:

 • Krista Ēķe
 • Sintija Strautiņa

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja:

 • Laila Ābola

Pirmsskolas izglītības sporta skolotāja:

 • Iveta Mellenberga

Skolotāja palīgs:

 • Svetlana Kozlovska

Dienas gaitas aktivitāšu secība

Bērnu sagaidīšana,sarunas, rotaļas, individuālais darbs 7.00-8.00
Kustību aktivitātes, rīta vingrošana, higiēnas procedūras 8.00-8.30
Brokastis 8.30-9.00
Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tajā skaitā rotaļas un rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas 9.00-10.30
Ģērbšanās, pastaiga svaigā gaisā – rotaļas,darbs, vērojumi, kustību attīstība 10.30-11.30
Gatavošanās pusdienām. Pusdienas 11.30-12.00
Gatavošanās dienas atpūtai, higiēnas procedūras, bērnu atpūta 12.00-15.00
Pakāpeniska celšanās, rotaļas 15.00-15.30
Launags 15.30-16.00
Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības – tajā skaitā rotaļas laukumā, spēles, individuālais darbs, rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas; bērnu pakāpeniska došanās mājās 16.00-19.00

11.GRUPA

Pedagogi

Pirmsskolas izglītības skolotājas:

 • Solvita Valdmane
 • Undīne Rautiņa

Skolotājs logopēds:

 • Rasa Rasmane
 • Ingūna Smutova

Speciālais pedagogs:

 • Indra Brālīte

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja:

 • Laila Ābola

Pirmsskolas izglītības sporta skolotāja:

 • Iveta Mellenberga

Skolotāja palīgs:

 • Ilze Rieksta

Dienas gaitas aktivitāšu secība

Bērnu sagaidīšana,sarunas, rotaļas, individuālais darbs 7.00-8.00
Kustību aktivitātes, rīta vingrošana, higiēnas procedūras 8.00-8.30
Brokastis 8.30-9.00
Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tajā skaitā rotaļas un rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas 9.00-10.30
Ģērbšanās, pastaiga svaigā gaisā – rotaļas,darbs, vērojumi, kustību attīstība 10.30-11.30
Gatavošanās pusdienām. Pusdienas 11.30-12.00
Gatavošanās dienas atpūtai, higiēnas procedūras, bērnu atpūta 12.00-15.00
Pakāpeniska celšanās, rotaļas 15.00-15.30
Launags 15.30-16.00
Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības – tajā skaitā rotaļas laukumā, spēles, individuālais darbs, rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas; bērnu pakāpeniska došanās mājās 16.00-19.00

12.GRUPA

Pedagogi

Pirmsskolas izglītības skolotājas:

 • Astrīda Vilerte
 • Ilonija Zihmane

Skolotājs logopēds:

 • Rasa Rasmane

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja:

 • Laila Ābola

Pirmsskolas izglītības sporta skolotāja:

 • Iveta Mellenberga

Skolotāja palīgs:

 • Anita Leimane

Dienas gaitas aktivitāšu secība

Bērnu sagaidīšana,sarunas, rotaļas, individuālais darbs 7.00-8.00
Kustību aktivitātes, rīta vingrošana, higiēnas procedūras 8.00-8.30
Brokastis 8.30-9.00
Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tajā skaitā rotaļas un rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas 9.00-11.00
Pastaiga svaigā gaisā – rotaļas,darbs, vērojumi, kustību attīstība 11.00-12.30
Gatavošanās pusdienām. Pusdienas 12.30-13.00
Gatavošanās dienas atpūtai, bērnu atpūta. 13.00-15.00
Pakāpeniska celšanās, higiēnas procedūras 15.00-15.30
Launags 15.30-16.00
Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības – tajā skaitā rotaļas laukumā, spēles, individuālais darbs, rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas; bērnu pakāpeniska došanās mājās 16.00-19.00

 

 • ©Kuldīgas PII „Bitīte” - attīstības centrs