Kontakti

E-pasts: bd.bitite@kuldiga.lv

Adrese: Kuldīga, Parka iela 22

Vadītāja:
Līga Megne
Tālr. 63320467

Mob.tel.29337872

Apmeklējumu iespējams sarunāt  Jums piemērotā laikā, to iepriekš saskaņojot.

Vadītājas vietniece izglītības jomā:
Undīne Rautiņa
Tālr. 29969787

Izglitības metodiķe:
Nansija Auza
Tālr. 25925945

Personāla speciāliste:
Ilze Ose
Tālr. 27091623

Saimniecības vadītāja:
Ērika Ābele
Tālr.  27020782