12.grupa “Rūķu oāzē”

Kuldīgas novada pašvaldības PII “Bitīte” 12. grupiņas bērni 6.decembrī ciemojās “Brīnumainā rūķu oāze” Apriķu muzejā. Bērni iepazinās ar rūķiem, lasīja rūķu rakstītās vēstules, piedalījās radošajās darbnīcās, gāja rotaļās. Ielūkojās, kā rūķi dzīvo katrā no gadalaikiem. Pasākums noslēdzās ar tējas dzeršanu un cienāšanos ar piparkūkām. Foto skatīt šeit

Lasīt vairāk...

Mārtiņdiena

Mārtiņi latviešu gadskārtu paražās ir svinama diena, kas iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu.Nepārprotami ir tas, ka gadskārtu svinamās dienas vienmēr ir bijušas ciešā sakarā ar zemkopju darba secību, kuru noteica attiecīgā gadalaika dabas apstākļi. Mārtiņi noslēdza garu un smagu darba posmu. Līdz Mārtiņiem bija jābeidz rudens aršana un kulšana, lai nosvinētu arī apkūlības. Pēc Mārtiņiem beidzās arī pieguļas un ganu laiks.

 Par darbiem, kas jāpadara līdz Mārtiņiem, stāsta daudzi latviešu ticējumi.
Līdz Mārtiņiem jāapar zeme, jo pēc Mārtiņdienas tā dodas atpūtā, ja to traucē miera periodā, tad nākamajā gadā nav gaidāma nekāda raža. Pēc Mārtiņdienas nejāj pieguļā, jo tad zirgus plēš vilki, kam šai laikā atļauts darīt, ko grib.
Arī mūsu pirmsskolas izglītības iestādē Mārtiņdiena tika ļoti gaidīta un vareni svinēta. Bija gan ķekatu gājieni, gan spēlētas latviešu tautas rotaļas, gan pīrāgu cepšana, gan masku gatavošana kā arī gaiļa pazudušo krāsu meklēšana un radoša darbošanās. Mārtiņos vienmēr ir bagātīgi klāts galds,tad bērni cienājās arī veselīgiem našķiem un dārzeņiem, un pašceptiem pīrāgiem. Foto skatīt galerijā.
Lasīt vairāk...

Simtgades putras meklējumos

Jau vairākus gadus Latvijā par godu Starptautiskajai Putras dienai AS „Rīgas Dzirnavnieks” un “Herkuless” kopā ar sadarbības partneriem – Veselības ministriju, Valsts izglītības un satura centru un Slimības profilakses un kontroles centru īsteno projektu „Putras programma” ar izglītojošām un interaktīvām aktivitātēm skolās un bērnudārzos, lai izglītotu bērnus par graudaugu veselīgumu un putras ēšanas tradīcijām. (vairāk…)

Lasīt vairāk...

Miķeļi

Miķeļi jeb Miķeļdiena ir latviešu rudens saulgrieži un gada auglīgās daļas aizvadīšanas svētki. Miķelis latvju dainās saukts par labu un bagātu vīru, arī par maizes tēvu, kas saistās ar rudens ražas ienākšanos. Miķeļi iekrīt dabas un lauku veltēm visbagātākajā gadalaikā, un tie ir ražas svētki.

(vairāk…)

Lasīt vairāk...

Valoda – bērna atslēga pasaulē

Visi vecāki vēlas, lai viņu bērnam nebūtu problēmu ar valodu. Analizējot bērna runas attīstības īpatnības, jāvēro ne tikai runas un valodas veseluma izpausmes, bet arī bērna personības psiholoģiski pedagoģiskā savdabība (atmiņa, domāšana, uztvere, uzmanība, iztēle), kam par pamatu varētu būt skaņu traucējumu sekas.
Kādiem ir jābūt bērna pareizas runas nosacījumiem? Pirmkārt bērnam jābūt veselam. Slimības, kuras novārdzina bērna organismu, aiztur runas attīstību. Svarīga nozīme pareizai bērna runas attīstībai ir dzirde. Pat neliela dzirdes pavājināšanās negatīvi ietekmē pareizas runas veidošanas.
Vecākiem nevajadzētu runāt pārāk ātri, jo bērni pārņem vecāku runas tempu.
Bērni, kuriem ir skaņu izrunas traucējumi, un kuri sāk apmeklēt skolu, bieži ir nesekmīgi valodā, raksta tā kā runā. Ja bērnam ir runas traucējumi, noteikti ir jāvēršas pēc palīdzības pie logopēda.
Daži  paņēmieni, ko var izmantot, lai palīdzētu bērnam attīstīt un pilnveidot runu. (vairāk…)

Lasīt vairāk...

Kā sagatavot bērnu bērnudārzam?

Lai bērns ātrāk iejustos bērnudārzā, mazāk slimotu un ietu uz bērnudārzu ar labu noskaņojumu, pirmsskolas iestādes apmeklējumam viņu ir jāgatavo jau iepriekš un pakāpeniski, tā kā šo procesu nav iespējams ātri paveikt dažu nedēļu laikā pirms bērnudārziņa gaitu uzsākšanas.

Atrašanās vienaudžu kolektīvā trenē un attīsta bērnos:

  • uzmanību pret apkārtējo pasauli;
  • patstāvību;
  • mijiedarbību ar citiem bērniem.

(vairāk…)

Lasīt vairāk...

Fokerotu- Šīmaņu ģimene saņem LR Labklājības apbalvojumu

 

Fokerotu – Šīmaņu ģimene 8.novembrī Mākslas namā saņēma LR Labklājības ministrijas apbalvojumu – rokas pulksteni un titulu “ Iedvesmojošākā ģimene’’,  kā ģimene ar augstām ģimeniskām vērtībām un kvalitatīvi pavadītu laiku kopā ar bērniem. Šī ģimene ir labs piemērs citām ģimenēm, kā kvalitatīvi pavadīt laiku kopā ar bērniem. Mamma Ieva jau trešo gadu aktīvi darbojas mūsu iestādes vecāku padomē un izsaka konstruktīvus priekšlikumus iestādes darba uzlabošanai. Visa ģimene kopā iesaistās visos iestādes un grupiņas  rīkotajos  pasākumos – piedalās  ekskursijās kopā ar bērniem. (vairāk…)

Lasīt vairāk...

Kuldīgas PII ‘’ Bitīte’’ – AC pārskats par 2016. gada veiktajām darbībām un to rezultātu analīze

Pārskata periodā Kuldīgas PII ”Bitīte’’- AC ir sniegusi  metodisku  un pedagoģisku palīdzību 102 pedagogiem no citām izglītības iestādēm jautājumos par atbalsta pasākumu piemērošanu, individuālo izglītības programmu apguves plāna izveidošanu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, par metodēm un paņēmieniem darbā ar šiem izglītojamiem. Esam konsultējuši pedagogus no Mārupes, Skrundas, Cēsu, Valmieras, Rīgas novadiem, pedagogus no Lietuvas Kretigas PII ”Vaveraite’’.

Esam organizējuši un vadījuši licencētus tālākizglītības kursus ‘’Pedagoģiskā darba veidi bērniem ar speciālām vajadzībām pirmsskolas izglītības iestādē (A 6 stundas,  08.12.2016.), ‘’Sadarbības un sociālo prasmju attīstīšana bērniem ar attīstības traucējumiem’’ (A8 stundas,14.09.2016.), ‘’Agrīnā attīstības diagnostika bērna otrajā un trešajā dzīves gadā’’ (A 6 stundas, 30.09.2016.), un seminārus pirmsskolas pedagogiem ‘’Atveseļošanās pasākumi bērniem ar somatiskām saslimšanām’’ (10.03.2016.), ‘’Mācīšanās traucējumi un to novēršanas iespējas (15.10.2016.), ‘’Spēles un citi materiāli bērnu valodas un domāšanas attīstīšanai’’ (17.05.2016.). Šie semināri vienmēr bijuši labi apmeklēti un esam saņēmuši labas atsauksmes no citu iestāžu pedagogiem. Mūsu logopēdi un speciālie skolotāji vadījuši seminārus bērnu vecākiem ‘’ Korekcijas darbs ar bērniem, kuriem ir valodas attīstības traucējumi’’(20.10.2016. un  31.03.2016.). Šie semināri ir palīdzējuši vecākiem sadarboties ar saviem bērniem arī mājās un labāk izprast viņus. (vairāk…)

Lasīt vairāk...

Veselības nedēļa

Kuldīgas PII ”Bitīte’’- attīstības centrā aizritējusi Veselības nedēļa. Tās ietvaros katrā grupiņā tika organizēta veselības stunda par roku mazgāšanu, zobu higiēnu, veselīgu uzturu un kustību nozīmi cilvēka dzīvē. Sporta skolotāja Iveta Mellenberga organizēja Sporta svētkus, kur bērni mērojās spēkiem tāllēkšanā, bumbiņu mešanā un dažādās stafetēs. Veselības nedēļa noslēdzās ar pārgājienu divu kilometru garumā.  Bērni nonāca pie secinājuma, ka staigāšana un sportošana dara mūs stiprākus un veselākus. Aicinām arī vecākus vairāk veltīt laiku garākām pastaigām ar kājām un kustību aktivitātēm kopā ar bērniem!

Lasīt vairāk...