Kuldīgas PII ”Bitīte’’ – attīstības centrs sniedz atbalstu bērnu vecākiem un pedagogiem no visas Latvijas.

2013. gada 1. septembrī Kuldīgas PII ”Bitīte’’ ieguva attīstības centra ( turpmāk AC) statusu un  regulāri sniedz konsultatīvu un metodisku atbalstu pirmsskolas vecuma bērniem ar speciālām vajadzībām, viņu vecākiem un pedagogiem, kā arī nodrošina agrīno diagnostiku un attīstības korekciju. Visiem pirmsskolas vecuma bērniem ir iespēja  atnākt pie logopēda un speciālā skolotāja uz konsultāciju pēc iepriekšēja pieraksta. Šajā mācību gadā centriņš ir sniedzis konsultācijas 200 bērniem un viņu vecākiem. Semināri vecākiem par valodas un mācīšanās traucējumu novēršanas iespējām ir šajā iestādē populāri un vecāki tos labprāt apmeklē, lai saprastu, kā labāk palīdzēt savam bērnam. Arī 23. martā notiks kārtējais seminārs bērnu vecākiem. Lai arī citu izglītības iestāžu pedagogi varētu veiksmīgāk palīdzēt bērniem ar valodas attīstības traucējumiem, PII ” Bitītē’’- AC  ir notikuši tālākizglītības kursi pedagogiem par agrīnās attīstības traucējumu diagnostiku bērna 2. un 3. dzīves gadā,  par rotaļām bērnu valodas un domāšanas attīstīšanai, par muzikālo rotaļu izmantošanu skaņu izrunas veicināšanai, par  interaktīvās logopēdiskās spēles CheeksUp izmantošanu un citi. Kursos un semināros apmācīti vairāk kā140 citu izglītības iestāžu pedagogi. Mācīties no PII ”Bitīte’’- AC pedagogiem ir braukuši pedagogi no Kretingas, Mārupes, Skultes, Rīgas un Skrundas novadiem, bet pēc pāris dienām 8. martā pie mums pieredzes apmaiņā ieradīsies Rundāles novada pedagogi, jo arī viņi vēlas atvērt Attīstības centru pirmsskolas iestādē. Pagaidām Kuldīgas PII ”Bitīte’’- AC ir vienīgā pirmsskolas iestāde Latvijā, kura ieguvusi Attīstības centra statusu.

Lasīt vairāk...

6.februārī Kuldīgas PII ”Bitīte’’- attīstības centrā notika inovatīvs seminārs logopēdiem un pirmsskolas skolotājiem ‘’ Logopēdiskās spēles CheeksUP izmantošana artikulācijas vingrinājumiem ’’.

Semināru vadīja audiologopēde Ilze Zaharāne, kura radījusi šo trīs dimensiju spēli sejas un mēles kustību kontrolei. Vizuālā atbildes reakcija ekrānā motivē iesaistīties un veikt precīzas artikulācijas aparāta kustības. Šī spēle ir ikdienas palīgs logopēdiem un skolotājiem skaņu uzstādīšanai, automatizēšanai, kā arī lielisks palīgs darbā ar bērniem, kuriem ir autiskā spektra iezīmes, uzmanības traucējumi. Ar CheeksUp bērni ir motivētāki un drošāki. Atbildes reakcijas palīdz apzināties un labāk kontrolēt artikulācijas aparāta kustības. Ar  spēles palīdzību bērni ātrāk apgūst pareizu izrunu, bērniem uzlabojas pašvērtējums, viņi būs drošāki ikdienas komunikācijā un mācībās. Spēles elementus var izmantot arī kā atbalstu atmiņas un fonemātisko iemaņu attīstīšanai.

Lasīt vairāk...

Ēnas Kuldīgas PII ’’Bitīte’’- attīstības centrā

15.februārī Kuldīgas PII ’’Bitīte’’- AC ieradās 25 ēnotāji no dažādām Kuldīgas izglītības iestādēm – no Kuldīgas Centra vidusskolas, Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas, Kuldīgas 2. vidusskolas, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas. Skolēni ēnoja logopēdus, skolotājus un virtuves pavārus. Meitenes izrādīja interesi par pirmsskolas skolotāju darbu, bet zēni par logopēda un pavāra profesijām.

Lasīt vairāk...