Posts found under: Aktualitātes

Ziemassvētku brīnums 5.grupā.

Visu decembri bērni gatavojās un gaidīja Ziemassvētkus. Tie šogad ir citādi, bet tāpat rosību pilni. Kopīgi ar pedagogu izplānoja Ziemassvētku svinības grupā, izteica savu viedokli un vēlmes. Bērni aktīvi iesaistījās grupas dekorēšanā. Ar prieku un pozitīvām emocijām tika pilnveidotas un mērķtiecīgi attīstītas caurviju prasmes un īstenotas mācību jomas.   Tika veidoti dažādi radošie darbiņi, apsveikumi vecākiem, dziedātas dziesmas, spēlētas spēles un rotaļas.   Rūķis vēroja labos darbiņus un atstāja pārsteigumus bērniem.   Svētku dienā bērni sev pagatavoja cepumu kūciņu un gaidīja ciemos Ziemassvētku vecīti. Dziedāja Ziemassvētku dziesmas vecākiem.

 

Katrā brīnumsvecītē
Mazs brīnumiņš,
Ne čiku, ne grabu
Sēž iekšā viņš.

Kad pāri eglītes pleciem
Sidraba vītnes vijas un jūk,
Tad ziņkārais brīnums
Laukā sprūk!

      Mierīgus Ziemassvētkus un svētīgu Jauno – 2021.gadu!

Bildes skatīt šeit

 

 

 

Lasīt vairāk...

Markuss Liepukalns no 5.grupas vada nodarbību.

 

Markuss Liepukalns (5. gr.) vada nodarbību, neapzināti realizējot visas mācību satura caurviju prasmes.

Zēns iepriekš skaidri formulējot, skolotājai piedāvā ideju. Pats izvirza mērķi un piedāvā to īstenot, tā radot nepieciešamību analizēt savas domāšanas un rīcības gaitu. Darbojoties pārvalda emocijas un uzvedību. Nepadodas, ja rodas grūtības. Nepieciešamības gadījumā lūdz pieaugušā palīdzību.

Neapzināti tiek nostiprinātas vienaudžu sadarbības prasmes. Zēns izskaidro savas domas, vajadzības, tā lai pārējie bērni izprot. Ieklausās citos, pauž empātiju neveiksmes brīžos, uzmundrina, izpalīdz. Atšķirīgu viedokļu gadījumā panāk kompromisu.

Pēc nodarbības zēns secina, ka tas nav viegli, jo esot vajadzīgas “simts rokas”.

Lasīt vairāk...

Mūzikas skolotāja Laila Ābola izdod jaunu grāmatu!

Re… klāt Adventes laiks🎄izdevniecība RAKA izdevusi šajā gadā jau otro grāmatu pirmsskolas un sākumskolas bērniem ar manām dziesmiņām. Dziedošā alfabēta dziesmas palīdzēs mazajiem iepazīt un apgūt burtiņus. Krāsu simfonijas dziesmas ievedīs krāsu pasaulē. Dziesmu grāmata jau aizceļojusi pie ALISI – Itālijas un itāļu Šveices latviešu biedrības bērniem. Biedrība uzaicināja piedalīties 2. Adventē rīkotajā “Piparkūku nometnē”. Tikšanās laikā Zoom platformā stāstīju par Kuldīgu, PII “BITĪTE” un kopīgi dziedājām.
Dziesmas no iepriekš izdotām dziesmu grāmatām – “Esmu priecīgs cilvēciņš”, “Mana valodiņa”, “Kuldīga brīnišķā” dzied daudzās pasaules valstīs – Itālijā, Austrālijā, Amerikā, Somijā u. c.
Lai visiem jauks, mīlestības piepildīts Ziemassvētku gaidīšanas laiks!
Mūzikas skolotāja Laila

Lasīt vairāk...

PII “Bitīte”  komanda uzsāk darbu projektā “Drošs un draudzīgs bērnudārzs”

2020./2021.mācību gadā PII “Bitīte”  komanda uzsāk darbu projektā “Drošs un draudzīgs bērnudārzs”

Programmas redzējums

Pirmsskola ir pirmā vieta, kur bērns no ģimenes nonāk iestādes vidē, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai šī vide būtu bērniem droša un draudzīga, bērna vecākus iesaistoša un atbalstoša, iestādes darbiniekus izglītojoša un stiprinoša, kā arī lai iestādē īstenotos bērna attīstības vajadzībās centrēta pieeja.

Programmas mērķis

Veidot pirmsskolas iestādes vidi bērnam drošu un draudzīgu, savlaicīgi atpazīstot un novēršot bērnu tiesību pārkāpumu riskus, veidojot pozitīvu sadarbību bērnu, vecāku un iestādes darbinieku starpā, un uzturot pozitīvu vidi, kurā centrālās ir bērna intereses un vajadzības.

Lasīt vairāk...

Džimbas nodarbība.

Lai uzrunātu pirmsskolas vecuma bērnus “Centrs Dardedze” ir izstrādājis 9 soļu drošības programmu, kura galvenais tēls ir Džimba. Programmas mērķis ir interaktīvā un viegli saprotamā valodā mācīt bērniem par personisko drošību saskarsmē ar citiem cilvēkiem.

skatīt šeit

Lasīt vairāk...