Jāņu ielīgošana

Ar dziesmām, dejām, rotaļām, vainagu pīšanu, pīrāgu cepšanu un labirinta kā saules simbola veidošanu PII “Bitītē” tika ielīgoti Jāņi.

skatīt šeit