Viesi no Somijas.

Somijas Loimas evanģēļiskās tautas augstskolas studenti no Irākas, Somālijas, Turcijas, Ukrainas un Vācijas laikā no 18.09.-23.09 Erasmus +  izglītības grupas mobilitātes ietvaros izzin Latvijas  izgītību arī Kuldīgā. Grupa apmeklēja Kuldīgas domi, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu, Galveno bibliotēku, Pilsētas novada muzeju, Restaurācijas centru. Dzīvās grāmatas metode tika praktizēta pirmskolas izglītības iestādē “Bitīte”. Mobilitātes dalībnieki izbrida arī Alekšupīti.

 

skatīt šeit