Iestādē ciemiņi no Somijas.

Iestādē ciemiņi no Somijas.