Posts found under: Aktualitātes

Sapulce jauno bērnu vecākiem.

Aicinām uz vecāku sapulci š.g.5.jūnijā plkst 17.00 to bērnu vecākus, kuru bērni sāks apmeklēt mūsu iestādi no 1.septembra.

Darba kārtībā:
1. Kā palīdzēt bērnam pārvarēt adaptācijas grūtības.
2. Par ēdināšanas kārtību.
3. Par drošības un iekšējās kārtības noteikumiem.

Lasīt vairāk...

Māmiņai svētki.

Kuldīgas PII “Bitīte” 12. grupiņas bērni 14. maijā sveica savas māmiņas un vecmāmiņas ar svētku koncertu. Pēc koncerta notika radošās darbnīcas, kurās bērni kopā ar māmiņām, vecmāmiņām gatavoja konfekšu pušķus svētku priekam!
Paldies vecākiem!
Lasīt vairāk...

Paldies šarmantajai lektorei Ivetai Aunītei par lietderīgo semināru “Pozitīvā bērnu disciplinēšana”. Semināra laikā tika apspriestas tēmas par aktuālām lietām katrai ģimenei – par kļūdām, ko pieļauj vecāki bērnu audzināšanā, un soļus kā tās labot. Tika doti ieteikumi vecākiem un pedagogiem, kā disciplinēt bērnu, kā audzināt izlutinātu bērnu, kā mazināt agresivitāti bērnā u.c. Ļoti svarīgs ir arī kopā pavadītais laiks ar bērniem, ikdienā katram no vecākiem vajadzētu veltīt 20 minūtes nedalītu uzmanību savam bērnam. Ierobežot tehnoloģiju lietošanu pirmsskolas vecumā, jo primārais šajā vecumā ir spēles un rotaļas.

Lasīt vairāk...
  • ©Kuldīgas PII „Bitīte” - attīstības centrs