Posts found under: Aktualitātes

Mēs lepojamies.

No 2016. gada mūsu iestādei ir piešķirts veselību veicinošas izglītības iestādes statuss par ko saņemts sertifikāts. Tas  nozīmē, ka šeit īpaši liela uzmanība tiek pievērsta bērnu drošībai un veselībai. Par galvenajiem mērķiem savai darbībai esam izvirzījuši:

1.Labu savstarpējo attiecību radīšana starp iestādes darbiniekiem vecākiem un izglītojamiem, lai nodrošinātu labu psiholoģisko veselību.

2.Organizējam sociālās rotaļas bērniem draudzīgu attiecību veidošanai, nodarbības par personīgo higiēnu un veselīgu uzturu.

3.Iestādē atbalstu vecākiem un bērniem sniedz sociālais pedagogs un psihologs.

4.Katru dienu notiek sporta aktivitātes un kustību rotaļas laukumos.

5.Katru dienu organizējam rīta rosmes, sporta nodarbības.

6.Organizējam elpošanas vingrinājumus, regulāri vēdinām telpas.

7.Mācām bērniem regulāri mazgāt rokas, zobus.

8.Esam iesaistījušies programmās ‘’skolas piens un skolas auglis’’.

9.Esam atteikušies no saldajiem našķiem dzimšanas dienu svinībās un svētkos. To vietā par cienastu izmantojam augļus un dārzeņus.

Lasīt vairāk...


 

Novēlām  visiem vecākiem un bērniem veiksmīgu jauno mācību gadu!

Lai ikdienā vienmēr izdodas rast

savstarpēju atbalstu, smaidu,

gandarījumu un sirds siltumu !

Lasīt vairāk...

8.grupiņas bērni stāda jāņogu un upeņu krūmiņus. Vitamīniem bagāto ogu krūmiņi ir dāvana PII  “Bitīte” no izlaiduma grupiņas vecākiem. Apsolām kopt un rūpēties! Paldies! 🙂

Foto : skatīt šeit

Lasīt vairāk...