Mums ticis viszilākais ezers,
Un rudākais rudzu lauks,
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu skaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.

                                                                                                                   /Laimonis Vāczemnieks/

Sveicam visas mazās bitītes, viņu vecākus un darbiniekus Latvijas valsts svētkos !!!

PII “”Bitīte” administrācija