Bērni pēta, eksperimentē ar sniegu un veido sāls kristālus.

Bērni eksperimentē ar sāli, audzējot sāls kristāliņus. Mēra un pēta cik dziļš un kāds ir sniegs bērnu dārza teritorijā. Kā arī veic eksperimentu ar pārtikas krāsām un ūdeni,  saldējot to, kur bērni secina, ka ūdens pa nakti ir sasalis. Sniegā zīmē krāsainas puķes un veido ledus dekorācijas.

skatīt šeit