Bērni pēta, eksperimentē ar sniegu un veido sāls kristālus.

Bērni pēta, eksperimentē ar sniegu un veido sāls kristālus.