Zinību diena “Bitītē”

Lielu paldies sakām  Oto, Mihaila un Jēkaba vecākiem par sagādāto pārsteigumu. Baltie lāči iesaistīja bērnus jautrās dejās un katram pasniedza pārsteiguma dāvaniņu.