Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde

Kuldīgas novada pašvaldības PII “Bitīte” bērni piedalījās Kuldīgas BJC  rīkotajā  “Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādē” Lieldienu svētku ietvaros.

Vairāk informācijas un bērnu darbi  šeit http://kuldigasbjc.lv/jaunumi/jaunumi/2022/apr/noslegusies-lieldienu-svetku-ietvaros-veltita-makslas-darbu-izstade-un-aktivitates/

Pateicības dalībniekiem no Kuldīgas BJC