Viesi no Somijas

Nordplus projekta ietvaros,  Kuldīgas novada pašvaldības PII ” Bitīte” viesojās viesi no Somijas, kā arī dalībnieki no Ludzas un Ozolniekiem, lai uzzinātu kā “zaļo domāšanu” un iekļaujošo izglītību īstenojam mūsu iestādē.