Venden zīmējumu konkurss

Mūsu bērni aktīvi iesaistījās Venden rīkotajā zīmējumu konkursā “Ūdens manā pasaulē”, par kuru saņēma Venden diplomus!