SVEICAM VALSTS SVĒTKOS!

Mums ir latvju dainas austas.

Mums ir Rainis – Aspazija.

Lāčplēsis ar lāča spēku.

Sprīdītis ar sirdi cēlu.

(G.Ristameca)

Sirsnīgi sveicam Latvijas valsts svētkos! Ģimeniskus un mīļuma pilnus šos svētkus novēl Jums PII “Bitīte”administrācija.

skatīt šeit