Sveicam Latvijas valsts svētkos.

Maza mana tēvuzeme .

Maza mana tēvuzeme,

Divu roku platumā .

Mīļa man tēvuzeme,

Divu roku siltumā.

/K.Skujenieks/

Mīļi sveicam visus vecākus, bērnus un PII ”Bitīte” kolektīvu Latvijas 101.dzimšanas dienā!