Starptautiskā dejas diena

“Deja ir universāla valoda. Deja veicina brīvību, izpratni, draudzību un toleranci.”

29. aprīlis kopš 1982.gada pēc Unesco Starptautiskās dejas padomes iniciatīvas tiek atzīmēts kā Starptautiskā dejas diena.

“BITĪTES” BĒRNI IZBAUDA DEJU  UN DALĀS DEJOTPRIEKĀ AR CITIEM.