Skaļuma mērītāji

Skaļuma mērītāji ir skaņas vizuāls attēlojums, lai palīdzētu bērniem pārvaldīt troksni, ko paši rada. Ievērojot kompetenču pieeju mācību saturā un procesā, izmantojot skaļuma mērītājus, mūsu iestādes bērni uzdevumus veic patstāvīgi un darbojoties komandā, tādejādi attīstot domāšanas algoritmus un sadarbības prasmes. Sadarbība ir klausīšanās un prasme atbalstīt vienam otru, palīdzēt. Bērni zin kā darbojas skaļuma mērītāji un ievēro to atzīmes.

skatīt šeit