Rokas grāmata “Ardievas šķēršļiem”.

  • Vai Tu zini, kas ikdienišķās situācijās rada šķēršlus bērnam ar neiropsihiskā spektra traucējumiem? Varbūt darbību kavē pārmērīga sensorā slodze? Vai tiek ievērota bērna vajadzība pēc vizuāli attainotas darbības struktūras un vadības? Vai tiek sniegts pietiekams atbalsts darbības sākšanai.
  • Šī grāmata paredzēta paredzēta pieaugušajiem, kuri darbojas ar bērniem.
  • Mūsu mēķis ir radīt tādu vidi, izmantot tādus vadības paņēmienus, pielietot tādus audzināšanas modeļus, lai bērns ar traucējumiem saņemtu pēc iespējas labāku atbalstu savai izaugsmei.