Piedalāmies pieredzes forumā!

15. martā Kuldīgā notika  pedagogu profesionālās pieredzes forums skola 2030 “Caurviju prasmju attīstīšana mācību procesā”. Mūsu iestādi pārstāvēja  skolotāja Gunta Bambāle un metodiķe Nansija Auza. Dalījāmies  pieredzē “Kā caur eksperimentiem attīstīt problēmrisināšanas caurviju prasmi” .