Nokrišņu mērītājs

Bērni iepazīst nokrišņu mērītāju. Pēta, analizē, salīdzina, izdara secinājumus, kā arī veic mērījumus un fiksē rezultātu. Praktiskā darbībā bērni apgūst priekšstatus par mēru un tilpumu.

skatīt šeit