“No sēklas līdz galdam”

         Šā gada pavasarī mums tika dota jauka iespēja piedalīties konkursā “No sēklas līdz galdam”. Konkursa mērķis bija veidot izpratni kā no sēkliņas izaug augs, kādas rūpes tas prasa, kā arī pilnveidot radošās pašizpausmes prasmes.
8.grupiņas bērni rūpīgi sēja, laistīja, vēroja savu zirņu “dārzu”. Šādi darbodamies kopīgi nonācām pie idejas veidot multfilmu konkursam – “Kā zirnītis bļodu meklēt gāja”.
Bērnu lielais darbs un centība rezultējās ar “LAD” specbalvām – mugursomām, un lielu gandarījumu par padarīto! 🙂