Mūzikas skolotājas Lailas Ābolas diska “Krāsainā pasaule” prezentācija.

24. oktobrī mūsu iestādē notika mūzikas skolotājas Lailas Ābolas diska ‘’Krāsainā pasaule’’ prezentācija. Vecāki un darbinieki noklausījās koncertu. Lailas dziesmas dziedāja gan bijušie gan patreizējie skolotājas vadītā vokālā ansambļa dalībnieki.