Mūsu PII “Bitīte” ir “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs”

“Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” programmu , mūsu iestāde apguva no 2020.gada septembra līdz 2022.gada jūnijam. Sertifikācijas komisijas locekļi, ciemojoties mūsu iestādē izvērtēja iestādes atbilstību “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” sertifikācijas kritērijiem un lēma piešķirt sertifikātu par programmas “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” īstenošanu un atbilstību.