Mūsu eksperimenti!

Lai veicinātu bērnu pētniecisko darbību, attīstītu prasmi vērot, prognozēt, secināt, skolotāji katru nedēļu piedāvā bērniem veikt izzinošus eksperimentus par dažādām tēmām, tādejādi dodot iespēju bērnam pētīt un atklāt. Bērni ar aizrautību eksperimentē ar dažādām vielām, to īpašībām, lai saprastu sakarības un izdarītu secinājumus.

skatīt šeit