Miķeļdiena.

Lai bērni neaizmirstu Latviešu svētkus, mēs 27. septembrī ar joni metāmies Miķeļdienas rotaļu virpulī! Miķeļdiena atnāca ar rudeni un bagātīgu ražu. Bērniem bija jādarbojas 12 stacijās, kurās svēra, mērīja un noteica krāsu dažādiem dārzeņiem, šķirojām pupiņas, palīdzējām zaķim savākt burkānus, gājām atrakcijās, kuras visas bija saistītas ar dārzeņiem. Bērni atzina, ka tas bija jautri.