Miķeļdiena

Miķeļdiena – ražas novākšanas svētki! Šajā dienā PII “Bitīte” bērni novāca ražu savās dobēs un pēc labi padarīta darba mielojās ar rudens veltēm, gāja rotaļās un priecājās!

Miķeļdiena