Miķeļdiena “Bitītē”

Miķelis ir rudens saulgriezis. Kad raža novākta, tad nu tā jādabū uz pagrabu. Bērni vēla ķirbjus, šķiroja ābolus priekš ievārijuma, jo Miķelis gribēja ievārījumu no sarkanas krāsas āboliem un no zaļas krāsas āboliem atsevišķi. Kā arī nācās sasķirot kartupeļus no āboliem.

skatīt šeit