Mācīšanās konsultantu apmeklējums!

Pirmdien, mūsu iestādē viesojās mācīšanās konsultanti no visas Latvijas, lai vērotu rotaļnodarbības un sniegtu individualizētu atgriezenisko saiti skolotājam, kā arī  ieteikumus pedagoģiskā procesa uzlabošanā iestādes vadībai. Paldies konsultantiem par pozitīviem vārdiem un iedvesmu sava darba pilnveidošanā!