Lieldienas

” Ai, zaķīti garausīti,

Kā es tevi sen gaidīju

Ar raibām oliņām,

Ar kadiķu ziediņiem.”

Ar raibām olām, olu kaujām, ripināšanu un jautrām aktivitātēm PII “Bitītē” svinēja Lieldienas!

Lieldienas