Lekcija par “Robotiku pirmsskolā”.

3.martā Kuldīgas novada PII “Bitīte” ar lekciju “Robotika pirmsskolā” viesojās AlfaRobot skolas direktors Gints Krūmiņš. Uzzinājām par iespējām apgūt robotiku  un programmēšanu jau pirmsskolas vecumā.