Ko es varu, zinu, protu

26. martā Kuldīgas PII “Bitīte” 12. grupas bērni  apmeklēja Karjeras pasākumu pirmsskolas izglītības iestādēm “Ko es varu, zinu, protu”. Nodarbībā Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrā ar profesiju iepazīstina floriste Irita Gulbe. Mūs laipni sagaidīja Kuldīgas novada BJC karjeras un audzināšanas darba speciāliste Līga Kovaļeva.