Ēnu diena!

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. Šodien mūsu iestādē viesojās 9 skolēni, lai iepazītu pirmsskolas skolotāja profesiju. Rotaļājās ar bērniem, lasīja grāmatas, stāstīja par planētām un devās kopīgā pastaigā.

Ēnu diena