Eiropas dienas aktivitātes!

Eiropas diena, ko ik gadu atzīmē 9. maijā, ir veltīta mieram un vienotībai Eiropā. Šodien PII “Bitītes”  sešgadīgie bērni piedalījās Eiropas dienas aktivitātēs, uzzināja, kas ir Eiropas savienība, kāds ir tās karogs un vērtības.

Eiropas diena !