Darīsim paši

Projekta ‘’Darīsim paši ’’ ietvaros, Kuldīgas PII ”Bitīte’’ bērnu vecāki Kristīnes Gravnieces vadībā septembrī uzsāka tā realizāciju. Viss sākās ar apkārtnes vajadzību un problēmu izzināšanu. Pēc tam vecāki bruņojušies ar šķērēm, trafaretiem un krāsām uzsāka tārpiņu, labirintu, klasīšu un citu interesantu spēļu zīmēšanu uz asfalta apkārt bērnudārzam. Pelēkais asfalts nu kļuva spilgts un krāsains. Vecāku atsaucība bija liela. Jau pēcpusdienā bērni varēja visu izmēģināt un priecāties. Darbi turpināsies visu oktobri. Iestādes vadība un pedagogi saka lielu PALDIES visiem vecākiem, kuri darbojas šajā projektā.