“Bitītei” 20 gadi

Februārī Kuldīgas novada pašvaldības PII “Bitīte”svinēja savu 20 dzimšanas dienu ar vecāku vadītām nodarbībām bērniem, ar baltā lāča ierašanos un kopīgu uzdejošanu, ar sveicējiem un kūku Kuldīgas mākslas namā.

 

skatīt šeit