Bērni cep ābolmaizes.

Pagājušo nedēļu 5.grupā notika vecāku sapulce. Grupas bērni kopā ar skolotājām sagādāja pārsteigumu grupas vecākiem, bērni vecākus sagaidīja ar pašu ceptām ābolmaizēm.

skatīt šeit