Barboleta.

Barboleta attīstošās metodes pamatā ir līdzsvars, kustību koordinācija un sajūtas, un tajā izmanto speciālu līdzsvara platformu. Izmantojot šo metodi paaugstinās uzmanības koncentrēšanās līmenis, interese, emocionālā iesaiste un mazinās stresa līmenis, kas ir būtiski faktori, lai veiksmīgāk uztvertu un apgūtu jaunu informāciju.

Logopēdijā to lieto runas un valodas traucējumu korekcijā dažādu valodas komponentu attīstīšanai, piemēram, skaņu izrunas korekcijai un fonoloģisko procesu veicināšanai, valodas sapratnes attīstīšanai, gramatiskas apguvei un vārdu krājuma paplašināšanai. Metode ir lielisks palīgs logopēdiem ne tikai valodas traucējumu korekcijā, bet arī emocionāli pozitīvas vides radīšanā un ātrāka kontakta nodibināšanā ar bērnu, kas ir viens no priekšnosacījumiem veiksmīgas logopēdiskās korekcijas mērķu īstenošanā.

Vairāk informāciju par metodi iespējams atrast https://barboleta.lv/barboleta-metode/

 

PII “Bitīte” logopēde Alise Valtere