Attā bērnu dārzs, sveika skola!

Saulainā sestdienā PII “Bitīte” 8.grupiņas bērni,vecāki un darbinieki svinēja izlaidumu. Mīļš paldies vecākiem par sadarbību, mīlestību un atbalstu kopējā darbā – bērnu izglītošanā.

Jūs esat labākie!

Attā bērnu dārzs, sveika skola!

Audzinātājas Līga Smidberga un Zane Zandere.

Foto skatīt šeit