Ar jaukiem pārsteigumiem tiek sagaidīti atpakaļ!

19.okrobrī, pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte” atgriezušies 38 bērni, jeb divas grupiņas, kas slimības dēļ atradās pašizolācijā. Tā pat ar prieku  “Bitītē” atsākuši darbu četri pedagogi un trīs tehniskie darbinieki.

PII “Bitīte” vadītāja Līga Megne stāsta, ka bērni ir ārkārtīgi priecīgi, ka atkal var nākt uz bērnu dārzu. Arī  pedagogi atgriezušies ar pozitīvām emocijām. Tikmēr citu grupiņu bērni  bija sagatavojuši vairākus jaukus pārsteigumus gan bērniem, gan pedagogiem.